Tabiat mo'jizalari


Boy-Bo‘loq g‘ori

Katta Tovoqsoy sharsharasi

«Nomsiz» cho‘qqi

Zombot sharsharasi

Qoshqasuv (Oqsoqota) sharsharasi

Стена Троллей

Язык Тролля

Прекестулен

Ясмунд (национальный парк)