O'zbekiston


Ko‘hna Arkning kirish darvozasi

Майданак баландтоғ расадхонаси

Ўзбекистон тасвирий санъат галереяси

Toshhovli haram saroyi

O‘zbekistonning geologiya muzeyi

Hisor davlat qo‘riqxonasi

Beldirsoy chang‘i trassasi

Kampirtepa shahar xarobalari

Quba budda ibodatxonasi